Защита на личните данни

Уважаеми  партньори,
 
 
Общият регламент за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейския съюз и Европейския съвет относно защитата на личните данни и относно съхранението. обработката, движението и регулирането на тези данни, влезе в сила на 25 май 2018 г. GDPR  има пряко действие и ще бъде задължителeн във всички държави-членки.
Единното европейско законодателство предвижда по-разширено управление и съхранение на лични данни от всякога.
Гутта  България счита, че е от съществено значение да отговаря на съответните законови изисквания за защита на личните данни на нашите партньори.
 
Моля, ако сте съгласни Гутта България да продължава  обработката на личните ви данни  да попълните подробностите в долната част на нашето писмо и да отметнете квадратчето преди съответния текст за съгласие.
Моля да изпратите  писмото си за отговор на следния  имейл адрес: 
info.bg@gutta.com

 Благодарим Ви за съдействието! 

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАРБОТКА НА ДАННИ

Име:


Имейл адрес:


Телефон:
 
☐ Съгласен съм
Гутта България  да обработва личните ми данни  като Администратор на лични данни с цел по-нататъшно поддържане на нашите професионални отношения

☐ Съгласен съм,  Гутта България да ми изпраща писма с професионални материали и информация

☐ Съгласен съм,  Гутта България да ми изпраща промоционални брошури, промоционални и маркетингови материали.
 


https://www.gutta.com/html/bg/za-gutta/privacy-policy/