За нас

Gutta над 55 гoдини дейност, между традиции и иновации

    В 1955 г. в Офенбург, провинция Баден - Вюртемберг (Германия) се основава компанията Guttaterna GmbH. Компанията произвежда  каучукови уплътнение Guttaterna и действа като изключителен вносител на Onduline за вълнообразни битумни листове във Федерална република Германия.  През 1965 Фондация на Елда AG (Glarus, Швейцария), с участието на четири партньори. придобива Guttaterna GmbH и започва производството на вълнообразни битумни листове Guttaflex, по-късно преименувана Guttanit.  1968-1979, Групата следва тенденциите на международния пазар и влизаме в различни лицензионни споразумения, например в Италия, Германска демократична република и Мексико а в Lincolton, САЩ, откри завод за производство на вълнообразни битумни листове . От 1980-1990 стратегията  и диверсификацията на пазара включва различни марки и продукти, като Guttagliss, Guttacryl ,Guttaplane ,Guttabeta ,Guttagarden и др. Скоето  компанията става един от основните доставчици на веригите тип "Направи си сам"( DYL).През 1989 г след дълги години на сътрудничество на Италианската пазар е направена инвестиции за придобиването на компанията Coverlite в Filago и започва сътрудничество с известени немски производители на строителни материали. При настъпването на политическите промени в Полша се открива офис и започва сътрудничество. Местни търговци са спечелени като партньори и в Чешката република и Словения. От 1994 започва сливането и последяващо придобиване на KWS Kunststoffwaren Vertriebs GmbH Waibstadt (Германия) от Gutta Werke Schutterwald което води до значително засилване на позициите на фирмата в рамките на европейския пазар. В Индия, групата придоби дял в Modernroof на Хайдерабад,един от най-големият производител на битумни вълнообразни листове на района на Азия. Всичко това води че през 1996 г. организацията на групата е преместена в нова централата в Цюрих Швейцария. Големи инвестиции са направени за оптимизация на производството което води до подобряване на екологичните мерки за защита на околната среда и откриването на нов логистичен център Schutterwald в град Офенбург Германия.  От 1997 г. Gutta Werke Schutterwald е сертифицирана по стандарт ISO 9002. През 1998 са отворени търговски представителства в Словения, Хърватия и Унгария които започнат продажба на цялата гама от продукти. След години на работа, е разработена и въведена на пазара продукт за пожарно устойчив покрив, продукта е специално разработен за района на Средиземноморието. Също и от 1999 г. Gutta Werke Filago Италия получават сертификат за качество ISO 9002 и ISO 14001. Това започва и производство на дренажни мембрани Guttabeta и паркинг елементи Guttagarden в италиански завод в град Filago. Започва и отварянето на нови търговски офиси базирани в Словакия, Полша и района на Балтийските страни. С оттеглянето на д-р Рошус Коблер, собственик на фирмата и поемането от Кристоф Дикен фон Отингер се полага основите на приемствеността в управлението на Gutta. Нова реорганизация на управлението на групата Gutta е направено през 2003 – 2004 г. Създаде ни са  "Изпълнителният комитет" (EXCO), "Екип за Управление " (MT) и "Корпоративна функции". Чрез създаването на специалните екипи за различни проекти и за различните функции са насочени и информационните потоци са към новата структура. Отчетите за управление и бюджетите на всички дружества от групата са включени в периодично консолидираните данни на групата Gutta.Постигането на по-нататъшно оптимизиране на логистиката по отношение на производството и укрепване на Gutta  Балтийски републики довежда до откриването през 2005 г. в Румъния и Русия от води до значително увеличение на продажбите и доходността на групата. Капацитетът за производството на продуктите се увеличава двойно и по този начин става възможно за развитие то на нови те пазари. Също се подобрява и комуникацията и стратегическо планиране на марки на групата Gutta. През 2011 г.се взема решение и за откриването на нови търговски офиси в България и Сърбия.