Общи условия

Общи условия и правила за ползване

 

Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между  Гутта България EООД, наричан по-долу “Гутта” от една страна и посетителите и Потребители на електронен магазин, намиращ се на Интернет адрес (домейн) http://www.guttashop.bg (наричан за краткост Сайт) от другата страна. Всички стоки, продавани в електронния магазин, са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба. Законовата гаранция е валидна за лица, имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

 

Тези условия обвързват всички посетителите и Потребители на сайта. С избирането на създадените хипер-връзки, намиращи се на сървъра на http://www.guttashop.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила.

Гутта е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201525234, със седалище гр. София 1360, ул.Андрей Германов №3; идент. No по ЗДДС: BG201525234, телефон на Потребителя: +359 2 44 84 132 и  имейл: sales@gutta.bg

 

Регистрация

 

Електронният магазин на Гутта дава възможност на посетителите да разгледат и закупят стоките и услугите, предлагани в него.

Регистрацията е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки чрез Сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация.

Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

 

Съгласие

 

С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

 

Поверителност на личните данни

 

Личните данни, получени от Гутта при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите могат да получат информация за личните им данни през делнични дни между 9:00 и 17:30 часа на телефон: +359 2 44 84 132.

 

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя.

Лична информация за потребителите:

•          Име

•          Точен адрес за доставка

•          Телефон за контакт

•          Имейл адрес

 

Информация за юридическо лице:

•          Наименование на фирмата

•          Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент.номер по ЗДДС,

•          Точен адрес за доставка

•          Телефон за контакт

•          Имейл адрес

 

Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни на Гутта. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани от Гутта.

 

Сигурност на личните данни

 

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми Гутта незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

Гутта осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Гутта не носи отговорност за не доставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

 

Поръчки

 

Електронният магазин на Гутта приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заплащането системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Поръчките се смятат за успешно завършени и обвързващи само след успешно плащане чрез виртуалния ПОС терминал или с банков превод. При неуспешно плащане поръчката остава в потребителската сметка за срок от 10 дни. След изтичането на срока поръчката бива изтрита. Статусът на поръчката може да се следи в реално време през потребителската сметка.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

 

1. Липса на наличност на поръчаната стока;

2. Неуспешно плащане от страна на Потребителя;

3. Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

 

При възникване на проблеми с доставката по вина на Гутта всички допълнителни разноски са за сметка на Гутта. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

 

Законова гаранция. Информация

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП ТУК

На телефон +359 2 44 84 132  ще получите цялата информация по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги. Всичко казано в настоящия раздел (Законова гаранция. Информация) се отнася само за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

Статуси на поръчки

 

Нова: Поръчката е успешно регистрирана.

Очаква плащане: По поръчката се очаква плащане. Всички последващи действия ще се предприемат след осъществяване на плащането.

Обработва се: Поръчката се подготвя от служители на Гутта.

Изпратена на куриер: Поръчката е предадена на спедиторска фирма за доставка.

Доставена: Поръчката е доставена до клиента.

 

Цени и начин на плащане

 

Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Начините на плащане, които се приемат са следните:

   Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера при доставка.

   По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер. Потребителят извършва банков превод по сметка на Гутта, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.

 

Име на банка: Първа Инвестиционна Банка АД

Име на бенефициент: Гутта България EООД

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG51FINV91501014931354 

   С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на ПИБ, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

Гутта не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от Гутта стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка.

Гутта не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на банка ПИБ.

Банковите карти с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет. Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.

 

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

-           Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

-           Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

-           В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

Данните, които клиента трябва да попълни за плащане с карта са:
-Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
-Данни за автентикация. За идентифицирането ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.


Транзакционната валута (тази която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.
 

Начин, срок и цена на доставка

 

Начините на доставка, предлагани от Гутта са следните:

-           Доставка със спедиторска фирма

Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 7 работни дни.

Цената за доставка на стока се определя на база тегло, размер и дестинация, съгласно цената на използваната спедиторска фирма Спиди.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, Гутта се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

Потребителят има право да провери  поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

 

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

 

На основание чл. 50 ЗЗП, купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок от датата на доставка.

Цялата информация относно упражняване правото на отказ от договора може да намерите ТУК

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите ТУК

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна (в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери), и потребителят да е предоставил на Гутта покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките на Гутта не по-късно от 14 дни, считано от изпращане на съобщението за отказ. Гутта има право да отложи възстановяването на платените суми до получаване на стоките или до представянето на документ за изпращането.

До момента на предаването на стоката от потребителя на Гутта, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

 

Интелектуална собственост

 

Цялото съдържание на сайта, вкл. снимки, графики, текстове, дизайни и пр. са собственост на Гутта. Всяко използване на изброените по неизчерпателен начин по-горе материали включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на Гутта се наказва по предвидени от закона начини.